Wednesday, June 13, 2012

Cherubimic Hymn - Georgian Chant+++

Georgian Lyrics:

Romelni Qeurubimta saidumlod vemsgavsenit da ckhovelmskopelsa samebasa samtsmida arsobisa galobasa shevstsiravt, kovelive msoplio dauteot zrunva.

No comments:

Post a Comment